CHÍNH SÁCH BẢO HÀNH

7/6/2017 9:06:52 AM

1.Điều kiện bảo hành 1.1Sản phẩm được bảo hành miễn phí nếu đảm bảo tất cả các điều kiện sau: - Sản phẩm thuộc danh mục được bảo hành từ Nhà sản xuất hoặc Nhà phân phối. - Sản phẩm bị lỗi kỹ thuật do Nhà sản xuất. - Thời hạn bảo hành trên phiếu bảo hành vẫn còn hiệu lực.

  • deli
  • plus
  • Kokuyo
  • Kingjim
  • paper one
  • thiên long
  • pentel
  • casio